Sự Thật Về Những Vết Sẹo Bí Ẩn Trong One Piece

Share:


Bạn có biết rằng, vết thường thì sẽ lành, nhưng nếu nó để lại xẹo, thì vết xẹo đó sẽ đi với người đó vĩnh viễn luôn không? và cũng vì thế nên những vết xẹo đó thường gắng với một sự kiện gì đó để đời luôn đấy. trong One Piece, bạn sẽ có thể nhìn thấy những vết xẹo đặt biệt của các bạn vật mà nó có thể khiến bạn không khỏi tò mò về lý do và quá khứ của nó luôn đấy. Credits to: One Piece by Eiichiro Oda and Toei Animations. これはファンで作ったワンピースビデオです。ビデオにある画像は Eiichiro Oda 先生 と Toei Animationさんのです。著作権に関してはice.fantastic99@gmail.com に連絡してください。何か問題があったら、私はすぐ削除します。ありがとうございます Copyright Disclaimer Under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for "fair use" for purposes such as criticism, comment, news reporting, teaching, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.
Nguồn https://www.youtube.com/watch?v=of2wf5vSd4M

Không có nhận xét nào